Phú Thọ: Tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình cho đoàn viên công đoàn

Đoàn viên công đoàn trao đổi với báo cáo viên tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đoàn viên công đoàn trao đổi với báo cáo viên tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đoàn viên công đoàn trao đổi với báo cáo viên tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Tuấn
Lên top