Phú Thọ: Truyền thông về sức khoẻ sinh sản cho đoàn viên

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hương.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hương.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hương.
Lên top