Phú Thọ: Truyền thông về dân số tới gần 200 đoàn viên

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Huyền Ngọc
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Huyền Ngọc
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Huyền Ngọc
Lên top