Phú Thọ: Truyền thông về công tác dân số tới đoàn viên công đoàn

Toàn cảnh buổi tập huấn về công tác dân số. Ảnh: Hồng Xiêm.
Toàn cảnh buổi tập huấn về công tác dân số. Ảnh: Hồng Xiêm.
Toàn cảnh buổi tập huấn về công tác dân số. Ảnh: Hồng Xiêm.
Lên top