Phú Thọ: Truyền thông về an toàn vệ sinh lao động cho công nhân

Công nhân được truyền thông về an toàn vệ sinh lao động tại hội nghị. Ảnh: Xuân Đôn
Công nhân được truyền thông về an toàn vệ sinh lao động tại hội nghị. Ảnh: Xuân Đôn
Công nhân được truyền thông về an toàn vệ sinh lao động tại hội nghị. Ảnh: Xuân Đôn
Lên top