Phú Thọ: Trao tiền ủng hộ nhà “Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Các đồng chí Nguyễn Ngọc Hướng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Cao Xuân Tùng – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy trao hỗ trợ tới gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Các đồng chí Nguyễn Ngọc Hướng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Cao Xuân Tùng – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy trao hỗ trợ tới gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Các đồng chí Nguyễn Ngọc Hướng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Cao Xuân Tùng – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy trao hỗ trợ tới gia đình đoàn viên Nguyễn Thị Bích Ngọc.
Lên top