Phú Thọ: Trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn’’ cho đoàn viên

Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao số tiền hỗ trợ cho gia đình trước sự chứng kiến của LĐLĐ huyện và lãnh đạo xã Tân Lập. Ảnh: Anh Hoàng.
Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao số tiền hỗ trợ cho gia đình trước sự chứng kiến của LĐLĐ huyện và lãnh đạo xã Tân Lập. Ảnh: Anh Hoàng.
Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao số tiền hỗ trợ cho gia đình trước sự chứng kiến của LĐLĐ huyện và lãnh đạo xã Tân Lập. Ảnh: Anh Hoàng.
Lên top