Phú Thọ: Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy Khối trao tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Cao Xuân Chiến. Ảnh: Thu Hà.
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy Khối trao tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Cao Xuân Chiến. Ảnh: Thu Hà.
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy Khối trao tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Cao Xuân Chiến. Ảnh: Thu Hà.
Lên top