Phú Thọ: Trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn cho 3 đoàn viên khó khăn

Ông Phạm Sơn- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao số tiền hỗ trợ gia đình đoàn viên Phạm Thị Vân. Ảnh: Mỹ Hạnh.
Ông Phạm Sơn- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao số tiền hỗ trợ gia đình đoàn viên Phạm Thị Vân. Ảnh: Mỹ Hạnh.
Ông Phạm Sơn- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao số tiền hỗ trợ gia đình đoàn viên Phạm Thị Vân. Ảnh: Mỹ Hạnh.
Lên top