Phú Thọ: Trao hỗ trợ đoàn viên công đoàn trong Tháng Công nhân

Đồng chí Phạm Sơn  – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh; Lê Văn Phượng  – Phó Bí thư thường trực huyện ủy Đoan Hùng trao gạo hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đồng chí Phạm Sơn – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh; Lê Văn Phượng – Phó Bí thư thường trực huyện ủy Đoan Hùng trao gạo hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đồng chí Phạm Sơn – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh; Lê Văn Phượng – Phó Bí thư thường trực huyện ủy Đoan Hùng trao gạo hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn. Ảnh: Hoàng Tuấn
Lên top