Phú Thọ: Trao 60 triệu hỗ trợ xây dựng và sửa chữa Mái ấm Công đoàn

Ban quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Vũ Thị Minh Thắng. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Ban quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Vũ Thị Minh Thắng. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Ban quản lý Quỹ Mái ấm Công đoàn trao số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Vũ Thị Minh Thắng. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lên top