Phú Thọ: Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn

Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây. nhà tới đoàn viên Phan Thị Tân. Ảnh: Đăng Hải
Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây. nhà tới đoàn viên Phan Thị Tân. Ảnh: Đăng Hải
Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây. nhà tới đoàn viên Phan Thị Tân. Ảnh: Đăng Hải
Lên top