Phú Thọ: Trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn

Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ (thứ 5 từ phải qua) - trao hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn tới gia đình chị Quý. Ảnh: Mỹ Hạnh
Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ (thứ 5 từ phải qua) - trao hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn tới gia đình chị Quý. Ảnh: Mỹ Hạnh
Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ (thứ 5 từ phải qua) - trao hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn tới gia đình chị Quý. Ảnh: Mỹ Hạnh
Lên top