Phú Thọ: Trao 20 triệu giúp đoàn viên sửa chữa nhà mái ấm công đoàn

Ông Phạm Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Thọ - trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Phạm Thị Thuỷ. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Ông Phạm Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Thọ - trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Phạm Thị Thuỷ. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Ông Phạm Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Thọ - trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Phạm Thị Thuỷ. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lên top