Phú Thọ: Trao 115 triệu hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà mái ấm công đoàn

Ban quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn trao số tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Trần Anh Tuấn. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Ban quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn trao số tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Trần Anh Tuấn. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Ban quản lý quỹ Mái ấm Công đoàn trao số tiền hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Trần Anh Tuấn. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lên top