Phú Thọ: Thêm một thoả thuận “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn"

Ông Nguyễn Đức Sinh – Chủ tịch Công đoàn các KCN Phú Thọ và ông Nguyễn Văn Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm NanoFood tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Quang Việt
Ông Nguyễn Đức Sinh – Chủ tịch Công đoàn các KCN Phú Thọ và ông Nguyễn Văn Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm NanoFood tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Quang Việt
Ông Nguyễn Đức Sinh – Chủ tịch Công đoàn các KCN Phú Thọ và ông Nguyễn Văn Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm NanoFood tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Quang Việt
Lên top