Phú Thọ: Thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp 221 đoàn viên

Đồng chí Nguyễn Khắc Long – Chủ tịch LĐLĐ huyện - tặng hoa chúc mừng ban chấp hành CĐCS
Đồng chí Nguyễn Khắc Long – Chủ tịch LĐLĐ huyện - tặng hoa chúc mừng ban chấp hành CĐCS
Đồng chí Nguyễn Khắc Long – Chủ tịch LĐLĐ huyện - tặng hoa chúc mừng ban chấp hành CĐCS
Lên top