Phú Thọ: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina

Bà Hoàng Thị Hoài Phương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina. Ảnh: Phạm Thắm
Bà Hoàng Thị Hoài Phương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina. Ảnh: Phạm Thắm
Bà Hoàng Thị Hoài Phương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Yên Lập trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mirae Soongwon Vina. Ảnh: Phạm Thắm
Lên top