Phú Thọ: Thành lập 2 công đoàn cơ sở tại huyện Phù Ninh và Tân Sơn

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở; lãnh đạo doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH kỹ thuật S.U.N.N.Y. Ảnh: Công Tuấn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở; lãnh đạo doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH kỹ thuật S.U.N.N.Y. Ảnh: Công Tuấn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở; lãnh đạo doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH kỹ thuật S.U.N.N.Y. Ảnh: Công Tuấn
Lên top