Phú Thọ: Tập huấn những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam - trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Hồng Hạnh.
Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam - trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Hồng Hạnh.
Ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam - trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Hồng Hạnh.
Lên top