Phú Thọ: Tập huấn kiến thức về Luật ATVSLĐ cho gần trăm cán bộ CĐ

Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Hội nghị.
Lên top