Phú Thọ: Tập huấn hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Thịnh.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Thịnh.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Thịnh.
Lên top