Phú Thọ: Tập huấn cho cán bộ công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước

Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lên top