Phú Thọ: Tặng quà nữ công nhân lao động nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hướng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lãnh đạo Ban Nữ công; Công đoàn các khu Công nghiệp tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Mai Hà.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hướng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lãnh đạo Ban Nữ công; Công đoàn các khu Công nghiệp tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Mai Hà.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hướng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lãnh đạo Ban Nữ công; Công đoàn các khu Công nghiệp tặng quà cho công nhân lao động. Ảnh: Mai Hà.
Lên top