Phú Thọ: Ra mắt công đoàn cơ sở với 70 đoàn viên

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Tân Sơn trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở và hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty. Ảnh: Nguyễn Hằng
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Tân Sơn trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở và hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty. Ảnh: Nguyễn Hằng
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Tân Sơn trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở và hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty. Ảnh: Nguyễn Hằng
Lên top