Phú Thọ: Phát gạo miễn phí cho công nhân hoàn cảnh khó khăn

Công nhân lao động khó khăn được phát gạo miễn phí. Ảnh: Trang Nhung
Công nhân lao động khó khăn được phát gạo miễn phí. Ảnh: Trang Nhung
Công nhân lao động khó khăn được phát gạo miễn phí. Ảnh: Trang Nhung
Lên top