Phú Thọ: LĐLĐ huyện Tân Sơn ra mắt công đoàn cơ sở

Ra mắt CĐCS Cty TNHH SLP Việt Nam với 337 đoàn viên.
Ra mắt CĐCS Cty TNHH SLP Việt Nam với 337 đoàn viên.
Ra mắt CĐCS Cty TNHH SLP Việt Nam với 337 đoàn viên.
Lên top