Phú Thọ: Ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình 75 nghìn sáng kiến

Ban Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 và Ban Chấp hành CĐCS ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNLĐ. Ảnh: Hoàng Tuấn
Ban Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 và Ban Chấp hành CĐCS ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNLĐ. Ảnh: Hoàng Tuấn
Ban Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Cosmos 1 và Ban Chấp hành CĐCS ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” trong CNLĐ. Ảnh: Hoàng Tuấn
Lên top