Phú Thọ: Kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Tam Nông

Đoàn kiểm tra thăm và tặng quà tại CĐCS Chi nhánh Công ty CP May Sông Hồng, Nhà máy may số 5.
Đoàn kiểm tra thăm và tặng quà tại CĐCS Chi nhánh Công ty CP May Sông Hồng, Nhà máy may số 5.
Đoàn kiểm tra thăm và tặng quà tại CĐCS Chi nhánh Công ty CP May Sông Hồng, Nhà máy may số 5.
Lên top