Phú Thọ: Kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19

Đoàn kiểm tra thăm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà ăn Công ty TNHH K - Tarp Vina.
Đoàn kiểm tra thăm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà ăn Công ty TNHH K - Tarp Vina.
Đoàn kiểm tra thăm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà ăn Công ty TNHH K - Tarp Vina.
Lên top