Phú Thọ: Kiểm tra tình hình phòng chống dịch COVID-19

Đoàn kiểm tra công tác phòng dịch tại nhà ăn ca của công ty.
Đoàn kiểm tra công tác phòng dịch tại nhà ăn ca của công ty.
Đoàn kiểm tra công tác phòng dịch tại nhà ăn ca của công ty.
Lên top