Phú Thọ: Kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19 tại các công đoàn cơ sở

Đoàn kiểm tra thăm tình hình sản xuất và việc phòng chống dịch tại Công ty TNHH Găng tay DongWon Việt Nam.
Đoàn kiểm tra thăm tình hình sản xuất và việc phòng chống dịch tại Công ty TNHH Găng tay DongWon Việt Nam.
Đoàn kiểm tra thăm tình hình sản xuất và việc phòng chống dịch tại Công ty TNHH Găng tay DongWon Việt Nam.
Lên top