Phú Thọ: Khơi nguồn sáng tạo trong công nhân lao động

Công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos 1 tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn
Công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos 1 tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn
Công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos 1 tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hiệu quả, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. Ảnh: Anh Tuấn
Lên top