Phú Thọ: Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tới cán bộ công đoàn

Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Hoà.
Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Hoà.
Đồng chí Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: Thanh Hoà.
Lên top