Phú Thọ: Hỗ trợ giáo viên hợp đồng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Ban Chính sách LĐLĐ tỉnh; LĐLĐ huyện Lâm Thao trao quà cho các đoàn viên.
Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Ban Chính sách LĐLĐ tỉnh; LĐLĐ huyện Lâm Thao trao quà cho các đoàn viên.
Ông Phạm Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo Ban Chính sách LĐLĐ tỉnh; LĐLĐ huyện Lâm Thao trao quà cho các đoàn viên.
Lên top