Phú Thọ: Hỗ trợ đoàn viên công đoàn khó khăn trong Tháng Công nhân

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hướng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư thường trực huyện ủy Phù Ninh trao quà Tháng Công nhân cho đoàn viên công đoàn. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hướng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư thường trực huyện ủy Phù Ninh trao quà Tháng Công nhân cho đoàn viên công đoàn. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hướng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Đức Tấn – Phó Bí thư thường trực huyện ủy Phù Ninh trao quà Tháng Công nhân cho đoàn viên công đoàn. Ảnh: Hoàng Tuấn
Lên top