Phú Thọ: Hỗ trợ đoàn viên bị thiệt hại do mưa lũ

Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ đoàn viên Hoàng Thị Thủy đoàn viên trường Mầm non Tạ Xá bị thiệt hại bởi mua, lốc. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ đoàn viên Hoàng Thị Thủy đoàn viên trường Mầm non Tạ Xá bị thiệt hại bởi mua, lốc. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ đoàn viên Hoàng Thị Thủy đoàn viên trường Mầm non Tạ Xá bị thiệt hại bởi mua, lốc. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lên top