Phú Thọ: Hỗ trợ 216 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhận hỗ trợ. Ảnh: Thuý Hằng
Đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhận hỗ trợ. Ảnh: Thuý Hằng
Đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhận hỗ trợ. Ảnh: Thuý Hằng
Lên top