Phú Thọ: Hiệu quả Quỹ "Trợ vốn cho đoàn viên Công đoàn" tại Yên Lập

Một mô hình chăn nuôi gà được vay vốn từ quỹ. Ảnh: Phạm Thắm
Một mô hình chăn nuôi gà được vay vốn từ quỹ. Ảnh: Phạm Thắm
Một mô hình chăn nuôi gà được vay vốn từ quỹ. Ảnh: Phạm Thắm
Lên top