Phú Thọ: Gắn biển công trình chào mừng ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; LĐLĐ tỉnh và huyện Hạ Hòa gắn biển công trình chào mừng. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; LĐLĐ tỉnh và huyện Hạ Hòa gắn biển công trình chào mừng. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; LĐLĐ tỉnh và huyện Hạ Hòa gắn biển công trình chào mừng. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lên top