Phú Thọ: Gần 80 ngàn đoàn viên, CNVCLĐ cài đặt Bluezone

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn cài đặt Bluezone. Ảnh: Anh Hùng.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn cài đặt Bluezone. Ảnh: Anh Hùng.
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn cài đặt Bluezone. Ảnh: Anh Hùng.
Lên top