Phú Thọ: Đảm bảo việc làm cho đoàn viên và người lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh: Hoàng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh: Hoàng
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2020. Ảnh: Hoàng
Lên top