Phú Thọ: Công đoàn ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19

Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Phùng Nguyên. Ảnh: Lại Thị Lý
Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Phùng Nguyên. Ảnh: Lại Thị Lý
Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại xã Phùng Nguyên. Ảnh: Lại Thị Lý
Lên top