Phú Thọ: Các cấp công đoàn ủng hộ 10 tỉ đồng phòng chống COVID-19

Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
Công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.
Lên top