Phú Thọ: Bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân lao động

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ "Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Ngô Minh Huệ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ "Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Ngô Minh Huệ
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ "Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Ngô Minh Huệ
Lên top