Phú Thọ: 8.774 người lao động bị ngừng việc không lương

Đồng chí Hà Đức Quảng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ - trao quà hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn khó khăn tại huyện Yên Lập. Ảnh: Tấn Công
Đồng chí Hà Đức Quảng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ - trao quà hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn khó khăn tại huyện Yên Lập. Ảnh: Tấn Công
Đồng chí Hà Đức Quảng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ - trao quà hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn khó khăn tại huyện Yên Lập. Ảnh: Tấn Công
Lên top