Phú Thọ: 5 công nhân lao động nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Trịnh Thanh Hằng – Uỷ viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban Nữ Công Tổng LĐLĐVN - trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Cụm 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc cho LĐLĐ tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tấn Công
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Trịnh Thanh Hằng – Uỷ viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban Nữ Công Tổng LĐLĐVN - trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Cụm 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc cho LĐLĐ tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tấn Công
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Trịnh Thanh Hằng – Uỷ viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban Nữ Công Tổng LĐLĐVN - trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Cụm 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc cho LĐLĐ tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Tấn Công
Lên top