Phú Thọ: 270 đoàn viên, công nhân lao động tình nguyện hiến máu

Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch Công đoàn và đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Yakjin Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Quang Việt
Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch Công đoàn và đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Yakjin Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Quang Việt
Lãnh đạo Công ty, Chủ tịch Công đoàn và đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Yakjin Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Quang Việt
Lên top