Phú Thọ: 120 triệu đồng được trao, 3 mái ấm công đoàn được hoàn thành

Đoàn viên Nguyễn Thị Bích Thủy - CĐCS Trường tiểu học Điêu Lương nhận được số tiền 45 triệu đồng xây dựng Nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Đoàn viên Nguyễn Thị Bích Thủy - CĐCS Trường tiểu học Điêu Lương nhận được số tiền 45 triệu đồng xây dựng Nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Đoàn viên Nguyễn Thị Bích Thủy - CĐCS Trường tiểu học Điêu Lương nhận được số tiền 45 triệu đồng xây dựng Nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Hoàng Tuấn.
Lên top