Phú Thọ: 100% đoàn viên công đoàn tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Đoàn viên công đoàn tỉnh Phú Thọ tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: T.C
Đoàn viên công đoàn tỉnh Phú Thọ tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: T.C
Đoàn viên công đoàn tỉnh Phú Thọ tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: T.C
Lên top